Германия ТВ

Обзор тура 
Календарь и расписание матчей Чемпионата Германии по футболу
Прямые трансляции матчей
Немецкой Бундеслиги, Кубка Германии

1 тур
24 АВГ
2 тур
31 АВГ
3 тур
14 СЕН
4 тур
21 СЕН
5 тур
25 СЕН
6 тур
28 СЕН
7 тур
6 ОКТ
8 тур
20 ОКТ
 9 тур
27 ОКТ
10 тур
3 НОЯ
11 тур
10 НОЯ
12 тур
24 НОЯ
13 тур
1 ДЕК
14 тур
8 ДЕК
15 тур
15 ДЕК
16 тур
19 ДЕК
17 тур
22 ДЕК
 18 тур
19 ЯНВ
19 тур
26 ЯНВ
20 тур
2 ФЕВ
21 тур
9 ФЕВ
22 тур
16 ФЕВ
23 тур
23 ФЕВ
24 тур
2 МАР
25 тур
9 МАР
26 тур
16 МАР
 27 тур
30 МАР
28 тур
6 АПР
29 тур
13 АПР
30 тур
20 АПР
31 тур
27 АПР
32 тур
4 МАЯ
33 тур
11 МАЯ
34 тур
18 МАЯ
Бавария (БАВ)3:1 ХОФШТУ 0:33:1 БАЙШАЛ 0:21:1 АУГГЕР 2:00:3 БМВОЛ 1:3Бавария (БАВ)МАЙ 1:21:1 ФРАБД 3:2ФОР НЮР ЛЕЙ Бавария (БАВ) ШТУ ШАЛ ГЕР ВОЛМАЙБавария (БАВ) БД ВЕР ГАН АЙН
Боруссия Д (БД)4:1 ЛЕЙГАН 0:03:1 АЙНХОФ 1:17:0 НЮРБАЙ 2:44:3 АУГШТУ 0:4Боруссия Д (БД)2:2 ГЕРВОЛ 0:13:2 БАВ ФРА ВЕР БМБоруссия Д (БД) ГАН ХОФ БАЙ ШТУ Боруссия Д (БД)ВОЛ МАЙ ШАЛ ФОР 
Шальке (ШАЛ)ВОЛ 2:10:2 ГЕРБМ 2:10:2 БАВФРА 1:01:0 МАЙФОР 0:20:2 ВЕРШальке (ШАЛ)ЛЕЙ 0:03:1 ГАНАЙН 3:0НЮР БД БАЙ Шальке (ШАЛ)ВОЛ БМ ФРА ФОР ЛЕЙШальке (ШАЛ) АЙН ХОФ АУГ ШТУ
Байер Л (БАЙ)БМ 2:01:3 ВОЛБАВ 3:11:0 МАЙФОР 1:22:4 БДФРА 0:02:2 ГАНБайер Л (БАЙ)ВЕР 2:61:4 ХОФЛЕЙ 3:0ШТУ АУГ  ГЕРБайер Л (БАЙ)БМ БАВ ФОР ФРА ВЕРБайер Л (БАЙ) ЛЕЙ НЮР АЙНШАЛ 
Хоффенхайм (ХОФ)БАВ 3:13:1 ФРАФОР 2:11:1 БДГАН 1:31:2 ЛЕЙ1:2 АЙННЮР 1:3Хоффенхайм (ХОФ)4:0 ШТУБАЙ 1:42:1 АУГ ШАЛ БМ МАЙХоффенхайм (ХОФ)БАВ ФОР ГАН  НЮР Хоффенхайм (ХОФ)БАЙ ГЕР ВОЛ ВЕР 
Лейпциг (ЛЕЙ)БД 4:11:1 ФОР3:2 ГАНАЙН 1:12:0 ШТУХОФ 1:26:0 НЮРАУГ 0:0Лейпциг (ЛЕЙ)0:0 ШАЛГЕР 0:33:0 БАЙ БМ МАЙ ВЕРЛейпциг (ЛЕЙ)БД  АЙН ХОФ АУГ Лейпциг (ЛЕЙ)ГЕР ВОЛ ФРА БАВ 
Боруссия М (БМ)2:0 БАЙАУГ 1:12:1 ШАЛГЕР 4:23:1 АЙНВОЛ 2:2БАВ 0:34:0 МАЙБоруссия М (БМ)ФРА 3:13:0 ФОРВЕР 1:3ГАН ШТУ НЮР Боруссия М (БМ) АУГ ГЕР ВОЛБАВ ФРАБоруссия М (БМ) ВЕР ЛЕЙ ХОФ БД
Айнтрахт Фр (АЙН)ФРА 0:21:2 ВЕРБД 3:11:1 ЛЕЙБМ 3:14:1 ГАНХОФ 1:27:1 ФОРАйнтрахт Фр (АЙН)НЮР 1:1ШТУ 0:33:0 ШАЛ ВОЛ БАЙ БАВАйнтрахт Фр (АЙН)ФРА БД БМ ХОФ НЮРАйнтрахт Фр (АЙН)ШТУ АУГ ГЕР МАЙ 
Штутгарт (ШТУ)МАЙ 1:00:3 БАВФРА 3:30:0 ФОРЛЕЙ 2:02:1 ВЕРГАН 3:10:4 БДШтутгарт (ШТУ)ХОФ 4:00:3 АЙННЮР 0:2 АУГ ГЕР ШАЛШтутгарт (ШТУ)МАЙ ФРА ЛЕЙ ГАН ХОФШтутгарт (ШТУ) НЮРБАЙ БМ ВОЛ 
Герта (ГЕР)1:0 НЮРШАЛ 0:2ВОЛ 2:24:2 БМВЕР 3:12:0 БАВМАЙ 0:01:1 ФРАГерта (ГЕР)БД 2:20:3 ЛЕЙФОР 4:1ХОФ АЙН АУГ Герта (ГЕР) ШАЛВОЛ ВЕР МАЙ БДГерта (ГЕР) ФОР ГАН ШТУ БАЙ
Вердер (ВЕР)1:1 ГАНАЙН 1:21:1 НЮРАУГ 2:33:1 ГЕРШТУ 2:12:0 ВОЛШАЛ 0:2Вердер (ВЕР)2:6 БАЙМАЙ 2:11:3 БМ БАВФОР ХОФ Вердер (ВЕР) АЙН АУГ ШТУ ШАЛ Вердер (ВЕР)МАЙ ФРА  БД ЛЕЙ
Майнц (МАЙ)1:0 ШТУНЮР 1:12:1 АУГБАЙ 1:00:0 ВОЛШАЛ 1:00:0 ГЕРБМ 4:0Майнц (МАЙ)1:2 БАВ2:1 ВЕРФРА 1:3БД ГАН АЙН Майнц (МАЙ) НЮР БАЙ ШАЛ БМ Майнц (МАЙ) ФРА ФОР ЛЕЙ ХОФ
Вольфсбург (ВОЛ)2:1 ШАЛБАЙ 1:32:2 ГЕР1:3 ФРАМАЙ 0:02:2 БМВЕР 2:01:3 БАВВольфсбург (ВОЛ)ФОР 0:30:1 БДГАН 2:1ЛЕЙ ХОФ ШТУ Вольфсбург (ВОЛ) БАЙ  МАЙ ВЕР ФОРВольфсбург (ВОЛ) ГАН АЙН НЮР АУГ
Аугсбург (АУГ)ФОР 1:21:1 БММАЙ 2:12:3 ВЕРБАВ 1:14:1 ФРАБД 4:30:0 ЛЕЙАугсбург (АУГ)ГАН 1:22:2 НЮРХОФ 2:1АЙН  ШАЛ ВОЛАугсбург (АУГ)ФОР МАЙ БАВ БД ГАНАугсбург (АУГ) ХОФ ШТУБАЙ ГЕР 
Ганновер (ГАН)ВЕР 1:10:0 БДЛЕЙ 3:2НЮР 2:01:3 ХОФАЙН 4:13:1 ШТУБАЙ 2:2Ганновер (ГАН)1:2 АУГШАЛ 3:12:1 ВОЛ ГЕР БАВ ФОРГанновер (ГАН)ВЕР ЛЕЙНЮР АЙН БАЙ Ганновер (ГАН)ШАЛ БМ МАЙ ФРА 
Фрайбург (ФРА)0:2 АЙНХОФ 3:13:3 ШТУВОЛ 1:31:0 ШАЛАУГ 4:10:0 БАЙГЕР 1:1Фрайбург (ФРА)3:1 БМБАВ 1:11:3 МАЙВЕР ЛЕЙ ГАН Фрайбург (ФРА) ХОФ ВОЛ АУГ ГЕР Фрайбург (ФРА)БАВ  БД ФОР НЮР
Фортуна (ФОР)1:2 АУГЛЕЙ 1:12:1 ХОФШТУ 0:01:2 БАЙНЮР 3:00:2 ШАЛАЙН 7:1Фортуна (ФОР)0:3 ВОЛБМ 3:04:1 ГЕР МАЙ ФРАБД Фортуна (ФОР) ЛЕЙ ШТУ НЮР АЙН Фортуна (ФОР)БМ БАВ ВЕР  ГАН
Нюрнберг (НЮР)ГЕР 1:01:1 МАЙВЕР 1:12:0 ГАНБД 7:03:0 ФОРЛЕЙ 6:01:3 ХОФНюрнберг (НЮР)1:1 АЙНАУГ 2:20:2 ШТУ БАЙ ВОЛ ФРАНюрнберг (НЮР)ГЕР ВЕР БД ЛЕЙ  Нюрнберг (НЮР)АУГ ШАЛ БАВ БМ 

comments powered by Disqus