Германия ТВ

Обзор тура 
Календарь и расписание матчей Чемпионата Германии по футболу
Прямые трансляции матчей
Немецкой Бундеслиги, Кубка Германии

1 тур
18 АВГ
2 тур
25 АВГ
3 тур
8 СЕН
4 тур
15 СЕН
5 тур
19 СЕН
6 тур
23 СЕН
7 тур
30 СЕН
8 тур
14 ОКТ
 9 тур
21 ОКТ
10 тур
28 ОКТ
11 тур
4 НОЯ
12 тур
18 НОЯ
13 тур
25 НОЯ
14 тур
2 ДЕК
15 тур
9 ДЕК
16 тур
12 ДЕК
17 тур
16 ДЕК
 18 тур
13 ЯНВ
19 тур
20 ЯНВ
20 тур
27 ЯНВ
21 тур
3 ФЕВ
22 тур
10 ФЕВ
23 тур
17 ФЕВ
24 тур
24 ФЕВ
25 тур
3 МАР
26 тур
10 МАР
 27 тур
17 МАР
28 тур
31 МАР
29 тур
7 АПР
30 тур
14 АПР
31 тур
21 АПР
32 тур
28 АПР
33 тур
5 МАЯ
34 тур
12 МАЯ
Бавария (БАВ)3:1 БАЙВЕР 0:2ХОФ 2:04:0 МАЙШАЛ 0:32:2 ВОЛГЕР 2:25:0 ФРАБавария (БАВ)ГАМ 0:12:0 ЛЕЙБД 1:33:0 АУГБМ 2:13:1 ГАНАЙН 0:11:0 КЕЛШТУ 0:1Бавария (БАВ)БАЙ 1:34:2 ВЕРХОФ ШАЛ ГЕР ГАМБавария (БАВ) БД БМ АЙН ШТУ
Боруссия Д (БД)ВОЛ 0:32:0 ГЕРФРА 0:05:0 КЕЛГАМ 0:36:1 БМАУГ 1:22:3 ЛЕЙБоруссия Д (БД)АЙН 2:2ГАН 4:21:3 БАВШТУ 2:14:4 ШАЛБАЙ 1:11:2 ВЕРМАЙ 0:22:1 ХОФБоруссия Д (БД)0:0 ВОЛГЕР 1:1ФРА ГАМ АУГ АЙНБоруссия Д (БД)ГАН ШТУ БАЙ МАЙ 
Боруссия М (БМ)1:0 КЕЛАУГ 2:20:1 АЙНЛЕЙ 2:22:0 ШТУБД 6:12:1 ГАНВЕР 0:2Боруссия М (БМ)1:5 БАЙХОФ 1:31:1 МАЙГЕР 2:42:1 БАВВОЛ 3:01:1 ШАЛФРА 1:03:1 ГАМБоруссия М (БМ)КЕЛ 2:12:0 АУГ ЛЕЙ БД ВЕР Боруссия М (БМ)ХОФ ГЕР ВОЛ ФРА 
Шальке (ШАЛ)2:0 ЛЕЙГАН 1:03:1 ШТУВЕР 1:20:3 БАВХОФ 2:01:1 БАЙГЕР 0:2Шальке (ШАЛ)2:0 МАЙ1:1 ВОЛФРА 0:12:0 ГАМБД 4:42:2 КЕЛБМ 1:13:2 АУГАЙН 2:2Шальке (ШАЛ)ЛЕЙ 3:11:1 ГАН ВЕР ХОФ ГЕР Шальке (ШАЛ) ФРА БД БМ АЙН
Хоффенхайм (ХОФ)1:0 ВЕРБАЙ 2:22:0 БАВ1:1 ГЕРМАЙ 2:32:0 ШАЛФРА 3:22:2 АУГХоффенхайм (ХОФ)ВОЛ 1:11:3 БМКЕЛ 0:31:1 АЙНГАМ 3:04:0 ЛЕЙГАН 2:01:0 ШТУБД 2:1Хоффенхайм (ХОФ)ВЕР 1:11:4 БАЙ  МАЙ ФРАБАЙВОЛХоффенхайм (ХОФ) КЕЛ ГАМ ГАН БД
Лейпциг (ЛЕЙ)ШАЛ 2:04:1 ФРАГАМ 0:22:2 БМАУГ 1:02:1 АЙНКЕЛ 1:2БД 2:3Лейпциг (ЛЕЙ)1:0 ШТУБАВ 2:02:1 ГАНБАЙ 2:22:0 ВЕРХОФ 4:02:2 МАЙВОЛ 1:12:3 ГЕРЛейпциг (ЛЕЙ)3:1 ШАЛФРА 2:1ГАМ АУГ КЕЛБД Лейпциг (ЛЕЙ)БАВ БАЙ ХОФ ВОЛ 
Байер Л (БАЙ)БАВ 3:12:2 ХОФМАЙ 3:14:0 ФРАГЕР 2:13:0 ГАМШАЛ 1:12:2 ВОЛБайер Л (БАЙ)БМ 1:52:1 КЕЛАУГ 1:12:2 ЛЕЙАЙН 0:11:1 БДШТУ 0:21:0 ВЕРГАН 4:4Байер Л (БАЙ)1:3 БАВХОФ 1:4МАЙ ГЕР ШАЛ БМБайер Л (БАЙ) АУГ АЙН ШТУ ГАН
Кельн (КЕЛ)БМ 1:01:3 ГАМАУГ 3:0БД 5:00:1 АЙНГАН 0:01:2 ЛЕЙШТУ 2:1Кельн (КЕЛ)0:0 ВЕРБАЙ 2:10:3 ХОФМАЙ 1:00:2 ГЕРШАЛ 2:23:4 ФРАБАВ 1:01:0 ВОЛКельн (КЕЛ)2:1 БМГАМ 0:2АУГБД ГАН ШТУ Кельн (КЕЛ)БАЙ МАЙ ШАЛ БАВ 
Герта (ГЕР)2:0 ШТУБД 2:01:1 ВЕРХОФ 1:12:1 БАЙМАЙ 1:02:2 БАВ0:2 ШАЛГерта (ГЕР)ФРА 1:12:1 ГАМВОЛ 3:32:4 БМКЕЛ 0:21:2 АЙНАУГ 1:13:1 ГАНЛЕЙ 2:3Герта (ГЕР)ШТУ 1:01:1 БД ХОФ МАЙ  ФРАГерта (ГЕР) ВОЛ КЕЛ АУГ ЛЕЙ
Фрайбург (ФРА)0:0 АЙНЛЕЙ 4:10:0 БДБАЙ 4:01:1 ГАНВЕР 0:03:2 ХОФБАВ 5:0Фрайбург (ФРА)1:1 ГЕРШТУ 3:00:1 ШАЛВОЛ 3:12:1 МАЙ0:0 ГАМКЕЛ 3:41:0 БМАУГ 3:3Фрайбург (ФРА)АЙН 1:12:1 ЛЕЙ БАЙ ВЕР БАВ Фрайбург (ФРА)ШТУ ВОЛ  КЕЛ АУГ
Вердер (ВЕР)ХОФ 1:00:2 БАВГЕР 1:11:2 ШАЛВОЛ 1:10:0 ФРАГАМ 0:00:2 БМВердер (ВЕР)КЕЛ 0:00:3 АУГАЙН 2:14:0 ГАНЛЕЙ 2:01:0 ШТУБД 1:2БАЙ 1:02:2 МАЙВердер (ВЕР)1:1 ХОФБАВ 4:2ГЕР ВОЛ ГАМ КЕЛВердер (ВЕР) АЙН ЛЕЙ БДБАЙ 
Вольфсбург (ВОЛ)0:3 БДАЙН 0:11:1 ГАНШТУ 1:01:1 ВЕРБАВ 2:21:1 МАЙБАЙ 2:2Вольфсбург (ВОЛ)1:1 ХОФШАЛ 1:13:3 ГЕР3:1 ФРААУГ 2:13:0 БМГАМ 0:01:1 ЛЕЙКЕЛ 1:0Вольфсбург (ВОЛ)БД 0:01:3 АЙН ШТУ МАЙ   Вольфсбург (ВОЛ)ШАЛ  АУГ ГАМ КЕЛ
Майнц (МАЙ)0:1 ГАНШТУ 1:03:1 БАЙБАВ 4:02:3 ХОФ1:0 ГЕРВОЛ 1:13:2 ГАММайнц (МАЙ)ШАЛ 2:01:1 АЙНБМ 1:11:0 КЕЛФРА 2:11:3 АУГЛЕЙ 2:20:2 БДВЕР 2:2Майнц (МАЙ)ГАН 3:23:2 ШТУ БАВ  ВОЛ ШАЛМайнц (МАЙ) БМ ФРА ЛЕЙ ВЕР
Айнтрахт Фр (АЙН)ФРА 0:00:1 ВОЛБМ 0:11:2 АУГКЕЛ 0:1ЛЕЙ 2:12:1 ШТУГАН 1:2Айнтрахт Фр (АЙН)2:2 БДМАЙ 1:12:1 ВЕРХОФ 1:10:1 БАЙГЕР 1:20:1 БАВГАМ 1:22:2 ШАЛАйнтрахт Фр (АЙН)1:1 ФРАВОЛ 1:3БМ КЕЛЛЕЙ ГАН Айнтрахт Фр (АЙН)МАЙ ХОФ ГЕР ГАМ 
Аугсбург (АУГ)ГАМ 1:02:2 БМ3:0 КЕЛАЙН 1:21:0 ЛЕЙШТУ 0:01:2 БДХОФ 2:2Аугсбург (АУГ)1:2 ГАНВЕР 0:31:1 БАЙБАВ 3:02:1 ВОЛМАЙ 1:31:1 ГЕРШАЛ 3:23:3 ФРААугсбург (АУГ)1:0 ГАМБМ 2:0 АЙН ШТУ ХОФ Аугсбург (АУГ)ВЕР БАВ МАЙ ШАЛ 
Гамбург (ГАМ)1:0 АУГКЕЛ 1:30:2 ЛЕЙГАН 2:00:3 БДБАЙ 3:00:0 ВЕРМАЙ 3:2Гамбург (ГАМ)0:1 БАВГЕР 2:13:1 ШТУШАЛ 2:03:0 ХОФФРА 0:00:0 ВОЛ1:2 АЙНБМ 3:1Гамбург (ГАМ)АУГ 1:00:2 КЕЛ ГАН БАЙ МАЙ Гамбург (ГАМ)ГЕР ШАЛ ФРА  БМ
Штутгарт (ШТУ)ГЕР 2:01:0 МАЙШАЛ 3:11:0 ВОЛБМ 2:00:0 АУГАЙН 2:12:1 КЕЛШтутгарт (ШТУ)ЛЕЙ 1:03:0 ФРАГАМ 3:12:1 БДГАН 1:1ВЕР 1:00:2 БАЙХОФ 1:00:1 БАВШтутгарт (ШТУ)1:0 ГЕРМАЙ 3:2ШАЛ БМ АЙН ЛЕЙШтутгарт (ШТУ) ГАМ ГАНВЕР ХОФ 
Ганновер (ГАН)МАЙ 0:11:0 ШАЛВОЛ 1:12:0 ГАМФРА 1:10:0 КЕЛБМ 2:11:2 АЙНГанновер (ГАН)АУГ 1:24:2 БДЛЕЙ 2:1ВЕР 4:01:1 ШТУБАВ 3:12:0 ХОФГЕР 3:14:4 БАЙГанновер (ГАН)3:2 МАЙШАЛ 1:1ВОЛ ФРА БМ АУГГанновер (ГАН) ЛЕЙВЕР БАВ ГЕР 

comments powered by Disqus