Германия ТВ

Обзор тура 
Календарь и расписание матчей Чемпионата Германии по футболу
Прямые трансляции матчей
Немецкой Бундеслиги, Кубка Германии

1 тур
16 АВГ
2 тур
24 АВГ
3 тур
31 АВГ
4 тур
14 СЕН
5 тур
21 СЕН
6 тур
28 СЕН
7 тур
5 ОКТ
8 тур
19 ОКТ
 9 тур
26 ОКТ
10 тур
2 НОЯ
11 тур
9 НОЯ
12 тур
23 НОЯ
13 тур
30 НОЯ
14 тур
7 ДЕК
15 тур
14 ДЕК
16 тур
18 ДЕК
17 тур
21 ДЕК
 18 тур
18 ЯНВ
19 тур
25 ЯНВ
20 тур
1 ФЕВ
21 тур
8 ФЕВ
22 тур
15 ФЕВ
23 тур
22 ФЕВ
24 тур
29 ФЕВ
25 тур
7 МАР
26 тур
16 МАЯ
 27 тур
22 МАЯ
28 тур
26 МАЯ
29 тур
29 МАЯ
30 тур
6 ИЮН
31 тур
13 ИЮН
32 тур
17 ИЮН
33 тур
20 ИЮН
34 тур
27 ИЮН
Бавария (БАВ)2:2 ГЕРШАЛ 0:36:1 МАЙЛЕЙ 1:14:0 КЕЛПАД 2:31:2 ХОФАУГ 2:2Бавария (БАВ)2:1 УБАЙН 5:14:0 БДФОР 0:41:2 БАЙБМ 2:16:1 ВЕРФРА 1:32:0 ВОЛБавария (БАВ)ГЕР 0:45:0 ШАЛМАЙ 1:30:0 ЛЕЙКЕЛ 1:43:2 ПАДХОФ 0:62:0 АУГУБ 0:2Бавария (БАВ)5:2 АЙНБД 0:15:0 ФОРБАЙ 2:42:1 БМВЕР 0:13:1 ФРАВОЛ 0:4
Боруссия Д (БД)5:1 АУГКЕЛ 1:3УБ 3:14:0 БАЙАЙН 2:22:2 ВЕРФРА 2:21:0 БМБоруссия Д (БД)ШАЛ 0:03:0 ВОЛБАВ 4:03:3 ПАДГЕР 1:25:0 ФОРМАЙ 0:43:3 ЛЕЙХОФ 2:1Боруссия Д (БД)АУГ 3:55:1 КЕЛ5:0 УББАЙ 4:34:0 АЙНВЕР 0:21:0 ФРАБМ 1:24:0 ШАЛБоруссия Д (БД)ВОЛ 0:20:1 БАВПАД 1:61:0 ГЕРФОР 0:10:2 МАЙЛЕЙ 0:20:4 ХОФ
Байер Л (БАЙ)3:2 ПАДФОР 1:30:0 ХОФБД 4:02:0 УБАУГ 0:31:1 ЛЕЙАЙН 3:0Байер Л (БАЙ)2:2 ВЕР1:2 БМВОЛ 0:21:1 ФРАБАВ 1:22:1 ШАЛКЕЛ 2:00:1 ГЕРМАЙ 0:1Байер Л (БАЙ)ПАД 1:43:0 ФОРХОФ 2:14:3 БДУБ 2:32:0 АУГЛЕЙ 1:14:0 АЙНВЕР 1:4Байер Л (БАЙ)БМ 1:31:4 ВОЛФРА 0:12:4 БАВШАЛ 1:13:1 КЕЛГЕР 2:01:0 МАЙ
Лейпциг (ЛЕЙ)УБ 0:42:1 АЙНБМ 1:31:1 БАВВЕР 0:31:3 ШАЛБАЙ 1:11:1 ВОЛЛейпциг (ЛЕЙ)ФРА 2:18:0 МАЙГЕР 2:44:1 КЕЛПАД 2:33:1 ХОФФОР 0:3БД 3:33:1 АУГЛейпциг (ЛЕЙ)3:1 УБАЙН 2:02:2 БМБАВ 0:03:0 ВЕРШАЛ 0:51:1 БАЙВОЛ 0:01:1 ФРАЛейпциг (ЛЕЙ)МАЙ 0:52:2 ГЕРКЕЛ 2:41:1 ПАДХОФ 0:22:2 ФОР0:2 БДАУГ 1:2
Боруссия М (БМ)0:0 ШАЛМАЙ 1:31:3 ЛЕЙКЕЛ 0:12:1 ФОРХОФ 0:35:1 АУГБД 1:0Боруссия М (БМ)4:2 АЙНБАЙ 1:23:1 ВЕРУБ 2:04:2 ФРА2:1 БАВВОЛ 2:12:0 ПАДГЕР 0:0Боруссия М (БМ)ШАЛ 2:03:1 МАЙЛЕЙ 2:22:1 КЕЛФОР 1:41:1 ХОФАУГ 2:31:2 БДАЙН 1:3Боруссия М (БМ)1:3 БАЙВЕР 0:04:1 УБФРА 1:0БАВ 2:13:0 ВОЛПАД 1:32:1 ГЕР
Шальке (ШАЛ)БМ 0:00:3 БАВ3:0 ГЕРПАД 1:52:1 МАЙЛЕЙ 1:31:1 КЕЛХОФ 2:0Шальке (ШАЛ)0:0 БДАУГ 2:33:3 ФОРВЕР 1:22:1 УББАЙ 2:11:0 АЙНВОЛ 1:12:2 ФРАШальке (ШАЛ)2:0 БМБАВ 5:0ГЕР 0:01:1 ПАДМАЙ 0:00:5 ЛЕЙКЕЛ 3:01:1 ХОФБД 4:0Шальке (ШАЛ)0:3 АУГФОР 2:10:1 ВЕРУБ 1:11:1 БАЙБАВ 2:11:4 ВОЛФРА 4:0
Вердер (ВЕР)1:3 ФОРХОФ 3:23:2 АУГУБ 1:20:3 ЛЕЙБД 2:2АЙН 2:21:1 ГЕРВердер (ВЕР)БАЙ 2:22:2 ФРАБМ 3:11:2 ШАЛВОЛ 2:30:1 ПАДБАВ 6:10:5 МАЙКЕЛ 1:0Вердер (ВЕР)ФОР 0:10:3 ХОФАУГ 2:10:2 УБЛЕЙ 3:00:2 БД0:3 АЙНГЕР 2:21:4 БАЙВердер (ВЕР)ФРА 0:10:0 БМШАЛ 0:10:1 ВОЛПАД 1:50:1 БАВМАЙ 3:16:1 КЕЛ
Вольфсбург (ВОЛ)2:1 КЕЛГЕР 0:31:1 ПАДФОР 1:11:1 ХОФМАЙ 0:11:0 УБЛЕЙ 1:1Вольфсбург (ВОЛ)0:0 АУГБД 3:00:2 БАЙАЙН 0:22:3 ВЕРФРА 1:02:1 БМ1:1 ШАЛБАВ 2:0Вольфсбург (ВОЛ)КЕЛ 3:11:2 ГЕРПАД 2:41:1 ФОРХОФ 2:34:0 МАЙУБ 2:20:0 ЛЕЙАУГ 1:2Вольфсбург (ВОЛ)0:2 БДБАЙ 1:41:2 АЙНВЕР 0:12:2 ФРАБМ 3:0ШАЛ 1:40:4 БАВ
Айнтрахт Фр (АЙН)1:0 ХОФЛЕЙ 2:12:1 ФОРАУГ 2:12:2 БДУБ 1:22:2 ВЕР3:0 БАЙАйнтрахт Фр (АЙН)БМ 4:25:1 БАВФРА 1:00:2 ВОЛМАЙ 2:12:2 ГЕРШАЛ 1:02:4 КЕЛПАД 2:1Айнтрахт Фр (АЙН)ХОФ 1:22:0 ЛЕЙФОР 1:15:0 АУГБД 4:01:2 УБВЕР 0:3БАЙ 4:01:3 БМАйнтрахт Фр (АЙН)БАВ 5:23:3 ФРАВОЛ 1:20:2 МАЙГЕР 1:42:1 ШАЛКЕЛ 1:13:2 ПАД
Герта (ГЕР)БАВ 2:20:3 ВОЛШАЛ 3:0МАЙ 2:12:1 ПАДКЕЛ 0:43:1 ФОРВЕР 1:1Герта (ГЕР)2:3 ХОФУБ 1:02:4 ЛЕЙАУГ 4:01:2 БДАЙН 2:21:0 ФРАБАЙ 0:10:0 БМГерта (ГЕР)0:4 БАВВОЛ 1:20:0 ШАЛ1:3 МАЙПАД 1:20:5 КЕЛФОР 3:32:2 ВЕРХОФ 0:3Герта (ГЕР)4:0 УБЛЕЙ 2:22:0 АУГБД 1:01:4 АЙНФРА 2:12:0 БАЙБМ 2:1
Фортуна (ФОР)ВЕР 1:31:3 БАЙАЙН 2:11:1 ВОЛБМ 2:11:2 ФРАГЕР 3:11:0 МАЙФортуна (ФОР)ПАД 2:02:0 КЕЛШАЛ 3:30:4 БАВХОФ 1:1БД 5:00:3 ЛЕЙАУГ 3:02:1 УБФортуна (ФОР)0:1 ВЕРБАЙ 3:01:1 АЙНВОЛ 1:11:4 БМФРА 0:23:3 ГЕРМАЙ 1:10:0 ПАДФортуна (ФОР)КЕЛ 2:22:1 ШАЛБАВ 5:02:2 ХОФ0:1 БДЛЕЙ 2:21:1 АУГУБ 3:0
Майнц (МАЙ)ФРА 3:01:3 БМБАВ 6:12:1 ГЕРШАЛ 2:10:1 ВОЛПАД 1:2ФОР 1:0Майнц (МАЙ)3:1 КЕЛЛЕЙ 8:02:3 УБХОФ 1:52:1 АЙНАУГ 2:10:4 БДВЕР 0:50:1 БАЙМайнц (МАЙ)1:2 ФРАБМ 3:11:3 БАВГЕР 1:30:0 ШАЛВОЛ 4:02:0 ПАД1:1 ФОРКЕЛ 2:2Майнц (МАЙ)0:5 ЛЕЙУБ 1:10:1 ХОФАЙН 0:20:1 АУГБД 0:23:1 ВЕРБАЙ 1:0
Фрайбург (ФРА)3:0 МАЙПАД 1:31:2 КЕЛХОФ 0:31:1 АУГФОР 1:22:2 БДУБ 2:0Фрайбург (ФРА)2:1 ЛЕЙВЕР 2:21:0 АЙНБАЙ 1:1БМ 4:21:0 ВОЛГЕР 1:01:3 БАВШАЛ 2:2Фрайбург (ФРА)МАЙ 1:20:2 ПАДКЕЛ 4:01:0 ХОФАУГ 1:10:2 ФОРБД 1:03:1 УБЛЕЙ 1:1Фрайбург (ФРА)0:1 ВЕРАЙН 3:30:1 БАЙ1:0 БМВОЛ 2:22:1 ГЕРБАВ 3:14:0 ШАЛ
Хоффенхайм (ХОФ)АЙН 1:03:2 ВЕРБАЙ 0:00:3 ФРАВОЛ 1:10:3 БМБАВ 1:22:0 ШАЛХоффенхайм (ХОФ)ГЕР 2:33:0 ПАДКЕЛ 1:21:5 МАЙ1:1 ФОРЛЕЙ 3:12:4 АУГУБ 0:22:1 БДХоффенхайм (ХОФ)1:2 АЙНВЕР 0:32:1 БАЙФРА 1:02:3 ВОЛБМ 1:10:6 БАВШАЛ 1:10:3 ГЕРХоффенхайм (ХОФ)ПАД 1:13:1 КЕЛМАЙ 0:1ФОР 2:20:2 ЛЕЙАУГ 1:34:0 УББД 0:4
Аугсбург (АУГ)БД 5:11:1 УБВЕР 3:22:1 АЙНФРА 1:10:3 БАЙБМ 5:12:2 БАВАугсбург (АУГ)ВОЛ 0:02:3 ШАЛПАД 0:14:0 ГЕРКЕЛ 1:12:1 МАЙХОФ 2:43:0 ФОРЛЕЙ 3:1Аугсбург (АУГ)3:5 БДУБ 2:02:1 ВЕРАЙН 5:01:1 ФРАБАЙ 2:02:3 БМБАВ 2:01:2 ВОЛАугсбург (АУГ)ШАЛ 0:30:0 ПАДГЕР 2:01:1 КЕЛМАЙ 0:11:3 ХОФФОР 1:11:2 ЛЕЙ
Кельн (КЕЛ)ВОЛ 2:11:3 БДФРА 1:20:1 БМБАВ 4:00:4 ГЕРШАЛ 1:13:0 ПАДКельн (КЕЛ)МАЙ 3:1ФОР 2:01:2 ХОФЛЕЙ 4:11:1 АУГУБ 2:02:0 БАЙАЙН 2:41:0 ВЕРКельн (КЕЛ)3:1 ВОЛБД 5:14:0 ФРАБМ 2:11:4 БАВГЕР 0:53:0 ШАЛПАД 1:22:2 МАЙКельн (КЕЛ)2:2 ФОРХОФ 3:12:4 ЛЕЙАУГ 1:11:2 УББАЙ 3:11:1 АЙНВЕР 6:1
Падерборн (ПАД)БАЙ 3:21:3 ФРАВОЛ 1:11:5 ШАЛГЕР 2:12:3 БАВ1:2 МАЙКЕЛ 3:0Падерборн (ПАД)2:0 ФОРХОФ 3:00:1 АУГБД 3:32:3 ЛЕЙВЕР 0:11:1 УББМ 2:02:1 АЙНПадерборн (ПАД)1:4 БАЙФРА 0:22:4 ВОЛШАЛ 1:11:2 ГЕРБАВ 3:2МАЙ 2:01:2 КЕЛФОР 0:0Падерборн (ПАД)1:1 ХОФАУГ 0:01:6 БДЛЕЙ 1:11:5 ВЕРУБ 1:01:3 БМАЙН 3:2
Унион Б (УБ)0:4 ЛЕЙАУГ 1:13:1 БД1:2 ВЕРБАЙ 2:01:2 АЙНВОЛ 1:02:0 ФРАУнион Б (УБ)БАВ 2:11:0 ГЕРМАЙ 2:32:0 БМШАЛ 2:12:0 КЕЛПАД 1:10:2 ХОФФОР 2:1Унион Б (УБ)ЛЕЙ 3:12:0 АУГБД 5:0ВЕР 0:22:3 БАЙАЙН 1:22:2 ВОЛФРА 3:10:2 БАВУнион Б (УБ)ГЕР 4:01:1 МАЙБМ 4:11:1 ШАЛКЕЛ 1:21:0 ПАДХОФ 4:03:0 ФОР

comments powered by Disqus